pažmonėti


pažmonėti
2 pažmonė́ti, pažmõni (pàžmoni Gs, Šn), -ė́jo 1. tr. leisti į svečius: Kūmuos važinėjo, pačią pažmonė́jo Lnkv. 2. intr. išeiti į žmones, pasisvečiuoti, pakieminėti: Pažmonė́jo po svietą ir jau daug gudresnis vyras Šn. Leisk gi, – tarė, – paviešėti, išvažiuoti, pažmonėti, giminėlę aplankyti . | refl. K, , Trš: Gerai yra pasižmonė́ti Vn. Noriu pasižmonė́ti pasaulyje, laimės paieškoti NdŽ. Parvažiuosi, paspėsi – pasižmonėk Lnkv. Susirinkom, pasižmonė́jom, pasišokom, ir viskas Lkv. Reik eit į miestą pasižmonė́t Jrb. Pasižmonė́k, seniai bebuvėlė viešnelė Grž. Nuvažiuodavom svečiuos, atlaiduos kur, iš atlaidų svečiuos, pasižmonė́davom Avl. Pasižmonė́ti vis parvažiuoji pri saviškių, neužmiršti savo krašto Krš. Pasižmonė́jo čia ana: padirbėjo, visokių kalbų prisklausė, tik gero žodžio negirdėjo Slk. Gražiai pas juos pasižmonė́jom Jnšk. Išejau až vyro, sakau – turėsiu apieką, pasižmonė́siu Smal. Nuvažiuoji į Simną ar Alytų, tai pasìžmonim Krok. Kaip šis žodis tikrai yra tariamas dabar savoj gimtinėj, pats aš nežinau: netenka nuvažiuoti į ją pasižmonėti ir senų savo bičiulių atlankyti J.Jabl. Kurie gali padoriau pasižmonėti, tie darosi vikresni, sukresni, ima labiau pažinti gyvenimą, išmoksta elgtis draugijoje A.Sm. Radom gimines susivažiavusias ir labai gražiai pasižmonėjom Sz. Motinėle tu mano, pasižmonėsi, pasigėrėsi, kol mane pažadėsi LTR(Mrj). | Ir išej[o] katinas su gaidžiu svietan pasižmonė́t (ps.) Rod. ^ Pasižmonėjo kai šuva ant melnyčios Sln.refl. pagyventi: Į devintą [dešimtį] įejusi, ta pasižmonė́jusi y[ra] (juok.) Rdn. \ žmonėti; apsižmonėti; įsižmonėti; išsižmonėti; pažmonėti; prasižmonėti; prisižmonėti; sužmonėti; užsižmonėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apsižmonėti — 2 apsižmonėti K, Rtr; R164, MŽ217, N pabūti žmonėse, svečiuose: Apsižmonėt eiti B539. Aš apsižmonėjau su žmonimis, t. y. apsipažinau, pasipažinau J. Bent kartą apsižmonėk, Klemensai J.Marc. žmonėti; apsižmonėti; įsižmonėti; išsižmonėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsižmonėti — 2 išsižmonėti prisikieminėti, prisisvečiuoti: Išsižmonėjęs gal kiškio pyrago parnešei? Jnšk. Vai močiute močiute, motinėle širdele, tai išsižmonėsi ir išsigrožėsi, kol mane prižadėsi LLDII337(Mrk). žmonėti; apsižmonėti; įsižmonėti; išsižmonėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasižmoniauti — žr. 2 pažmonėti 2 (refl.): Antanas vis eina pasižmoniaut Snt. žmoniautis; pasižmoniauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasižmoninėti — žr. 2 pažmonėti 2 (refl.): Vasarą gerai pasižmoninėti, kaip atlaidai a kas Krš. žmoninėtis; pasižmoninėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasižmonėjimas — sm. (1) NdŽ, Rdn, Jnš; Sut → 2 pažmonėti 2 (refl.): Turguo svarbus senam pasižmonėjimas, ne biznio varymas Krš. Didelių balių nereikalauja, jam bile tik pasižmonėjimas Gs. O pasivaikščiojimų, kaip ir kiekvieno kito pasižmonėjimo, jis visai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasižmonėti — 2 prasižmonėti NdŽ kurį laiką pabūti žmonėse. žmonėti; apsižmonėti; įsižmonėti; išsižmonėti; pažmonėti; prasižmonėti; prisižmonėti; sužmonėti; užsižmonėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisižmonėti — 2 prisižmonėti DŽ, NdŽ, Mrc pakankamai prisibūti žmonėse, prisisvečiuoti: Ot tai prisižmonėjo – tris dienas tenai išbuvo Ėr. Tu jau prisižmonėjai, dabar sėdėk namie Stč. Motinėle tu mano, prisigrožėsi, prisižmonėsi, kol mane prižadėsi LTR(Mrs).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužmonėti — 2 sužmonėti tr. gauti iš žmonių: Pareina kartą Jasius kraitelę rugių sužmonėjęs ir ūtura: – Valgyk ir džiaukis, jau aš savo atvalgiau (ps.)Tvr. žmonėti; apsižmonėti; įsižmonėti; išsižmonėti; pažmonėti; prasižmonėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsižmonėti — 2 užsižmonėti BŽ148 užsibūti svečiuose. žmonėti; apsižmonėti; įsižmonėti; išsižmonėti; pažmonėti; prasižmonėti; prisižmonėti; sužmonėti; užsižmonėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsižmonėti — 2 įsižmonėti Š, Rtr, NdŽ užsibūti žmonėse, svečiuose. žmonėti; apsižmonėti; įsižmonėti; išsižmonėti; pažmonėti; prasižmonėti; prisižmonėti; sužmonėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language